Check out our SPECIAL OFFERS page to buy lectures at an additional discount!

Föredrag av Prof. L Tabár Del I. Bröstcancer förening Dalarna

44 minutes
on-demand video
Preview
This lecture is FREE. You can unlock it by registering for an account.
In order to unlock this lecture, please
Wait... / Wait...
Wait...
Wait...
Content

Program för utbildning I. med Professor László Tabár, den 22:a febr, kl 19:00

  • En Ny Era i diagnostiken och behandlingen av bröstcancer. Hälsoundersöningen med mammografi shiftar balansen från de palpabla till icke palpabla tumörer.
  • Det första bröstcancer fallet beskrevs för 5,000 år sedan, men tidig diagnos blev tillgänglig enbart sedan mitten av -70talet, i vår generation tack vare modern mammografi.
  • Statistik: Bröstcancer är den oftast förekommande cancerformen hos kvinnor. En kvinna får bröstcancer diagnos i Sverige per timme dygnet runt och fyra kvinnor avlider i bröstcancer varje dygn.
  • En av de största framgångarna i klinisk cancerforskning under de senaste 40 åren: tidig upptäckt och behandling i tidigt stadium av bröstcancer.
  • Kopparberg – Östergötland studien ligger till grund för Socialstyrelsens rekommendation av landsomfattande hälsoundersökning med mammografi i Sverige och mammografi screening i många länder.
  • Resultatet av den landsomfattande mammografi screeningen: 50% färre svenska kvinnor dör i bröstcancer.
  • Mammografi är en enkel och billig undersökningsmeto; nyttan har bevisats i ett flertal vetenskapliga studier, i detta avseende är Sverige ett föregångsland; hos majoriteten av de undersökta kvinnorna vid en screeningundersökning påvisas inga tecken på cancer; räddar liv genom tidigt upptäckt och tidig behandling; mindre radikal behandlning har stor betydelse för kvinnans livskvalitet; tidig upptäckt ger mindre radikal behandling till lägre kostnad för samhället; svåra, långtgångna fall kräver dyr behandling.